Boeken en tijdschriften


Terug naar de
startpagina

Op deze pagina wordt een (beperkt) overzicht gegeven van de inhoud van een aantal tijdschriften en van een aantal (nieuw) verschenen boeken of studies.

 

Titel biotoopstudies CVN natuurgidsen - regio Brugge

Tijdschriften

Boeken - Studies

Kustatlas 2  

 

Eendenkooien in Vlaanderen  

De broeken van de IJzer- en Handzamevallei 

Kustatlas 

De Bron (Natuurfonds Westland)

Onze kust anders bekeken

De Buizerd (NP Ingelmunster-Izegem)
http://www.debuizerd.be/boekjes/2011-01.pdf

Mosdiertjes 

Middenkust (NP Bredene - Oostende - Middelkerke)
http://users.skynet.be/fa048928/ )

De Zee van Toen      

Het groene blad (Houtlandse)

Vogels in de kop

Duurzame ontwikkeling in een natuurexcursie

Natuur en Landschap Meetjesland

Posterreeks 'Flora en fauna aan de Belgische kust'

Meander NP Vlaamse Ardennen

DVD film: Warandeputten Moerbrugge

WMFkoepel  

Werken aan de waterkant

INBO nieuwsbrief  

Kust- en zeegids

Dagvlinders in West-Vlaanderen

't Duumpje (West Zeeuws-Vlaanderen)

Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee"

Walvissen en dolfijnen in de Noordzee

Mens en Vogel (Vogelbescherming Vlaanderen)

Het Vlaamse strand   

Vogelnieuws (Inbo

Een ecologische atlas van de Paarse Strandloper en de Steenloper aan de Vlaamse kust 1947-2005

Door weer en wind (Mandelstreek = Roeselare)

De Nieuwe “Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels gewest”  

CVN krant

Nieuwe geologische kaarten

Mijn vlakke land

Strandvondsten/Bloemen uit de duinen van Gravelines tot Nieuwpoort

 

Sleutelen met fungi

Natuur en Milieu Info (Prov W-Vl)

Bosleerpad Merkemveld 

Zoogdieren in Vlaanderen

Graag gedaan! 50 jaar inzet voor natuur in Vlaanderen

Nieuwe veldgids Korstmossen

Groenhovebos

Koekelaarse heide

 

Dagvlinders in het Drongengoed

Landschapskrant

RL Houtland
RL IJzer en Polder
RL Meetjesland
RL West-Vlaamse Heuvels

Natuurstudie in het Westland

 

Natuurbeheer in Vlaanderen

 

Biodiversity in Belgium

 

Groene Halte - wandelbrochure Uitkerkse polders

 

Knokke-Heist natuurlijk

Voorlopige Atlas van de Lieveheersbeestjes van Vlaanderen

Tijdschriften.

Natuur & Milieu Info zomer 2018 (Provincie West-Vlaanderen)

 

Voorwoord
De opwarming van het klimaat
Op stap met Eckhart Kuijken
Grote uitbreiding Fort van Beieren
Activiteiten
Overwinterende geelgorzen
West-Vlaanderen Fair Trade
Insectenstrijd rond Pool of Peace
Over natjes en droogjes
Soortenactieplan gaat internationaal
Knotbomen
Colofon

 

Terug naar Boeken en Tijdschriften

Meander nr 3 juli – aug - sept 2021 (NP Schelde-Leie en Zwalmstreek)

Editoriaal: warme zomergroet vanuit een plekje in de schaduw
Maai Mei Niet
Vijf jaar zonder Ward Verhaeghe – wandeling
SOS Kievit
Over bossen en boomakkers
Birdathon 2021 in VA+
De smoorbeekvallei, verborgen parel aan de rand van de Vlaamse Ardennen
Over elfjes en reuzen
Een brug voor eekhoorns
Paddenstoelenkalender
Kalender
Cursus natuurbeheer
Grote vlindertelling 2021
Bijzondere vogelwaarnemingen – lente
12000 jaar Bos ’t Ename
Je zal maar een wortel wezen
Mediawatcher
Grutto’s in de Leiemeersen
Recht en respect
Mysterieuze ziekte bij egels
Water is niet voor later!
Tover wat uit je vingerhoedskruid

Terug naar Boeken en Tijdschriften

Landschapskrant Houtland - nr 38 april 2021

Beste lezer
Terugblik 2020
Zedelgem in de kijker
Breng ons levend erfgoed mee in kaart
Waterbeheerwerken aan de woonwikj Vorsevijvers in Wingene
Op expeditie met het hele gezin
Langs de oevers van het kanaal Gent-Brugge
Fietsen langs een kanaal met een verhaal
Ik zomer in provinciedomein Bulskampveld
Geef de natuur een boost met je tuin
Hond aan de lijn, ’t zal wel zijn
Nieuwe tuin Ter Muiden zorgt voor grote meerwaarde
Hier ontdek je de beste vogelhotspots
Natuurinclusieve wijk gunt blik op de toekomst
Verloren Kost Torhout strijdt tegen klimaatverandering
Nieuwe fietsroute langs heringerichte plekjes

Terug naar Boeken en Tijdschriften

Landschapskrant West hoek - voorjaar 2021

Nieuwe streken
Drie bijzondere kijkwanden
Interview
De fiets op
Uitgetest! Multimovepad
Onder de loep
Op safari in de Westhoek
Het getal
Uit tips
Oproep: vrijwilligers gezocht
In de kijker: natuur met zorg
Onder de loep: beekvalleien
Wie zoekt die vindt
De groote wederopbouw
Doe mee en win

Terug naar Boeken en Tijdschriften

Landschapskrant Meetjesland - nr 24 april 2021

Beste lezer
Welkom Brigitte
Kleine landschapselementen doen herleven
Weetjes uit de Meetjes
Kom naar buiten

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Boeken - Studies.

Kustatlas 2

Zee, strand, duinen. Wat valt jou spontaan te binnen als je aan de Belgische kust denkt? Naast een geliefde toeristische bestemming, is onze Belgische kust en zee ook een economische poort naar de wereld, een ecologische schatkamer en een aangename plek om te leven. Het is een boeiend stukje wereld met een brede waaier aan activiteiten. Deze ‘zee van activiteiten’ vind je terug in de kustatlas!

 Een gloednieuwe publicatie

Na de lancering van de vernieuwde website www.kustatlas.be in juni 2011, stelt het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer nu ook de tweede editie van ‘De Kustatlas Vlaanderen/België’ voor. Het biedt in 112 pagina’s een boeiend en verrassend thematisch overzicht van de typische kenmerken van de Belgische kust. Het boek werd volledig geüpdated en is complementair aan de eerste versie van 2004. Nieuwe thema’s, kaarten en vernieuwende fotografie werden in deze kustatlas geïntegreerd en zullen je heel wat kijk- en leesplezier bezorgen.

 De Kustatlas is te verkrijgen in alle Standaard boekhandels aan de kust en via de webshop van Aquaterra. Misschien wel een leuke tip voor de eindejaarsfeesten? Kostprijs is 42,95 EUR, BTW inclusief. Het boek is beschikbaar in een Nederlandstalige en Engelstalige versie. De atlas is ook beschikbaar in alle openbare bibliotheken aan de kust.

Terug naar Boeken en Tijdschriften

Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen

Eendenkooien zijn vaste installaties bestaande uit grote fuiken over sloten, aansluitend op een rustige waterplas die omgeven is door rieten schermen en een bos. Men ving er ooit duizenden eenden per jaar. Er kwam een wettelijk verbod in België in 1972 en nadien is alleen de kooi van Bornem hier nog gebruikt voor het ringwerk. De laatste 10 jaar kregen de eendenkooien in Vlaanderen extra aandacht: deze in Meetkerke en Sinaai zijn gedeeltelijk heringericht en de kooi van het Donkmeer in Berlare is volledig gereconstrueerd. Bij die laatste twee was vzw Durme nauw betrokken.

Over dit bijna vergeten Vlaams landelijk erfgoed schreven André Verstraeten (bezieler van de eendenkooiprojecten van vzw Durme en voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen), Désiré Karelse (voorzitter Eendenkooi Stichting – Nederland) en Arnout Zwaenepoel, wetenschappelijk medewerker van de West-Vlaamse Intercommunale, een kleurrijk boek met 335 gravures, tekeningen, plannen en foto’s. Ze bundelden de resultaten van archief- en terreinonderzoek aangevuld met de inbreng van 134 lokale zegslieden, correspondenten, fotografen, heemkundingen en musea uit negen landen. De Vlaamse kooien zijn hierbij Europees gesitueerd. Voor het eerst wordt nu een volledig overzicht van de eendenkooien in Europa gepubliceerd, met extra aandacht voor Nederland. Daar lagen veruit meest eendenkooien en resten er nu nog 108, waarvan 62% eigendom is van natuurbeherende organisaties.

 Uniek boek: Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen

In België lagen er 25 kooien in Vlaanderen. Van de enige Waalse kooi is niets meer gekend dan een vermelding op een kaart. Bornem heeft waarschijnlijk de oudste eendenkooi ter wereld. In Oost-Vlaanderen lagen deze kooien in Bazel, Berlare (2), Evergem, Eksaarde, Sinaai , Moerbeke (3) en Wachtebeke. In West-Vlaanderen was dit in Adinkerke, Merkem, Woumen, Meetkerke en Loppem. En in de provincie Antwerpen in Bornem (1), Hingene (4), Puurs, Ekeren (3) en Zandvliet.

Naast de geschiedenis van de eendenkooi, de ontwikkeling van de vangpijpen, de buitenlandse kooien, het werk en de inrichting in en om een kooi, de geschiedenis van alle Vlaamse kooien, de resultaten van het ringwerk, de typische woordenschat, de eendenkooien in de oude kunst (van 16de eeuwse gravures tot Stijn Streuvels!) komt in dit boek ook het toeristisch en cultuurhistorisch belang van de kooien ruim aan bod. Het boek is gezamenlijke uitgave van de vzw Durme en de Eendenkooi Stichting uit Nederland.

 Het boek kan nu al besteld worden. Tot 31 oktober 2011 is er een voorverkoopprijs van 35 euro voor wie het boek zelf zal afhalen in het Bezoekerscentrum Molsbroek, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren. Nadien is de prijs 40 euro. Wie toezending wenst dient 10 euro extra te storten.

De verzending is voorzien vóór 20 december 2011. De bestelling is pas geldig na storting op rekening 001-2299900-09 van vzw Durme, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren, met vermelding “boek eendenkooien”. Info: tel. 09/348 30 20 of info@vzdurme.be. ISBN 9789081795005.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


De broeken van de IJzer- en Handzamevallei

Over het dagdagelijks beheer van de IJzer- en Handzamebroeken in de eerste helft van de 20ste eeuw is verrassend weinig gekend. Om hiervan een beter beeld te verkrijgen, bezocht Arnout Zwaenepoel bijna honderd oudere vissers, jagers, landbouwers, herders, waterbeheerders, … om over het leven en werken in de broeken van toen te vertellen. Daarnaast ontdekte hij in oude archieven en fotoalbums de ontbrekende puzzelstukjes.

Door de informatie en de sappige verhalen uit deze verschillende invalshoeken samen te voegen, wordt een bijzonder boeiend overzicht bekomen over de broeken van toen en hoe ze de voorbije honderd jaar zijn veranderd. Na de vier gezellige vertelavonden die hierover werden georganiseerd, is het verhaal van de broeken nu gebundeld in een prachtig nieuw boek.

Meer dan 350 bladzijden, vierkleurendruk, A4 formaat.

Prijs: 35 euro voorintekenprijs tot 15/12/11 - 43 euro vanaf 16/12/11

Het boek kan vanaf 17/12 afgehaald worden in VBC De Otter, kasteel de Blankaart, Iepersteenweg 56 te 8600 Diksmuide. Of het kan opgestuurd worden met de post (prijs + 8 euro verzendingskosten). In beide gevallen is uw bestelling pas definitief na overschrijving van het juiste bedrag op rekening nummer BE92 7330 4676 3023 van OC-ANB.

Gelieve in het veld ‘mededeling’ te vermelden: boek IJzerbroeken/afhalen VBC OF boek IJzerbroeken/verzenden met de post.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Kustatlas

Het wetenschappelijk kaart- en fotomateriaal in dit boek toont je de werking en eigenheid van de Belgische kust. Laat je verbazen en ontdek wat onze kust te bieden heeft! Maak kennis met de gevarieerde natuurlandschappen, het dynamische maar broze milieu en de ruimtelijke structuur. Lees hoe de mens de zee in toom houdt, zee en kust heeft leren gebruiken en steeds op zoek is naar het broodnodige evenwicht tussen alle activiteiten en functies. Verschillende gebruikers en sectoren vinden hun gading in de kustatlas. De kustatlas zal zeker de kustliefhebber, scholieren, wetenschappers, leerkrachten, de kustgebonden en maritieme bedrijfswereld, culturele instellingen, besturen en geïnteresseerden weten te bekoren. Naast een informatief is de kustatlas immers ook een praktisch werkinstrument waarmee aan de slag gegaan kan worden.

 De online versie www.kustatlas.be geeft de mogelijkheid om gratis gegevens, GIS-kaarten en pdf-kaarten te downloaden en te verwerken in presentaties en publicaties. Surf eens naar dit online pareltje dat je laat kennismaken met de Belgische kust en de typische kenmerken ervan. Een thematische indeling met kruisverwijzingen zorgt ervoor dat je naadloos doorheen thema’s en onderwerpen navigeert. De GEBRUIKSVRIENDELIJKE KAARTVIEWER biedt direct bruikbare kaarten over alle thema’s die je kan downloaden. Een interactief kaartgedeelte zorgt ervoor dat je zelf gepersonaliseerde kaarten kan samenstellen én downloaden door kaartlagen te combineren, in en uit te zoomen, …

De relatie wordt gelegd naar de duurzaamheidsindicatoren waardoor gegevens en cijfers over de kust extra in de kijker worden gezet en directe koppeling aan kustbeleid mogelijk wordt.

 Praktisch

Titel: De kustatlas 2 - Vlaanderen/België

Aantal pagina’s: 112

Formaat: 26x34cm

Talen: beschikbaar in het Nederlands en het Engels

Prijs: 42,5 euro

Plaats: in elke Standaard Boekhandel + online via www.aquaterra.be

Meer info: Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer - Wandelaarkaai 7 - B-8400 Oostende - T 059/34.21.47 -E info@kustbeheer.be – W www.kustbeheer.bewww.kustatlas.be

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Onze kust anders bekeken

Het beeld van onze kust als louter vakantiebestemming of als havenbedrijf is t eenzijdig. Voor wie goed toekijkt heeft onze kust immers zoveel meer in petto. Met wat speurderszin ontdek je er nieuwe warmwatervissen die de opwarming van Noordzeewater wel zien zitten. Of ontdek je vergeten loopgraven uit WOI en de ronduit spectaculaire kreeksporen van de oude, verdwenen Zwingeul. Elders markeren littekens in het landschap de duinakkertjes van weleer, of doen aangespoelde kwallen de vraag rijzen waar die geleivissen vandaan komen. En zal de zeespiegel nog verder stijgen? Wat betekenen boeien en vuurtorens nog in deze tijden van gps? Of wat vertellen het schuim en de ribbels op een strand? In Onze kust anders bekeken dompelen zeewetenschapper Jan Seys en fotograaf Misjel Decleer je onder in 25 mysteries van onze kust. Ze nemen je mee op evenveel verrassingstochten langs mosselkweekpercelen op zee, markante gebouwen op de zeedijk en nog zoveel meer.

Dit boek is een absolute must voor wie onze kust met andere ogen wil leren bekijken!

Uitgever: Het Bronzen Huis bvba - prijs: € 39,50 - paperback - ISBN-nr: 9789079669004

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Mosdiertjes van de zuidelijke bocht van de Noordzee

Expertise van Hans De Blauwe over de biodiversiteit van de Bryozoa of mosdiertjes van onze kust werd verzameld in deze nieuwste uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee.

Deze uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee kost 25 euro (afgehaald of 5 euro extra voor verzendingskosten) en vult een lacune in voor zij die de biodiversiteit aan Bryozoa of Mosdiertjes aan onze kust willen onderzoeken. Het werk bevat naast determinatiesleutels en uniek fotomateriaal, informatie over niet minder dan 179 soorten.

Info: http://www.vliz.be/NL/news/&p=show&id=486

Terug naar Boeken en Tijdschriften


De Zee van Toen

 Een historisch-ecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee (1930-1980) uit de mond van Vlaamse vissers

Het boek De Zee van Toen is het eindproduct van het project De Zee van Toen, een initiatief van de provincie West-Vlaanderen, dienst natuur- en milieueducatie in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee. Het project verzamelde bij monde van oud-vissers informatie over de ecologie van de zee voor de periode 1930-1980. Naast de interessante gegevens over meer dan 100 zeedieren heeft het project ook info over mondelinge geschiedenis, de evolutie van het leven in zee en de factoren die dit beïnvloeden en de wijze waarop we tegen de natuur aankijken. Voor het secundair onderwijs biedt het kansen voor de lessen biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, projectwerk, maar ook Nederlands en ethisch gerelateerde onderwerpen.  Natuur en visserij krijgen er nieuwe insteken en lessen voor de toekomst van de oud-vissers. Ook voor historici en erfgoedkundigen kunnen zowel methode als inhoud inspirerend werken.  

 Praktisch

Titel boek: De Zee van Toen – Een historisch-ecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee (1930-1980), uit de mond van Vlaamse vissers

Auteur: Guido Rappé

Ontwerp en grafische vormgeving: Grafische dienst provincie West-Vlaanderen

Prijs: 20 euro + verzendingskosten

Aantal pagina’s 21,5 x 23,5 cm, 459 pagina's

Uitgave: Provincie West-Vlaanderen

Meer info: Steunpunt NME Kust – Leo Declercq

Bestellingen: Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis – Jan Van Eyckplein 2 – B-8000 Brugge – T 0800 / 20 021 – E provincie@west-vlaanderen.bewww.west-vlaanderen.be/informatiecentrum

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Vogels in de kop

Vogels in de kop is een hoogst origineel standaardwerk over hoe vogels mensen vertederen of hun leven vergallen, maar ons blijven verpozen en verbazen.

Welke krantenkoppen versierde de huismus? Waarom en hoe vingen eksters of grutto’s de blik van de journalistiek? Rond 1985 pakte Jan Desmet zijn schaar en begon te knippen. Ruim twintig jaar later had hij meer dan 35 000 dagbladen doorgebladerd en kilo’s knipsels over vogels verzameld.

Voor Vogels in de kop schiep hij orde en overzicht in duizenden krantenkoppen en kreeg zo toegang tot de avifauna in het hoofd van de mensheid. ‘Wethouder weg na doodschieten reiger’, ‘Rotganzen belagen voetbalclub’, ‘Buizerd valt trimster aan’, ‘Spechten bedreigen ruimtevlucht’, ‘Merel reist 4000 kilometer met bus’, ‘Woerden verkrachten steeds meer vrouwtjes’, ‘Vogelgriep bezorgt ons kippenvel’,…

Nooit eerder werd zoveel nieuws over vogels samengebracht, gecatalogiseerd en in een levendige vertelling van achtergronden voorzien. Vogels in de kop telt drie delen.

Slappe kaft, 15 x 23 cm, geïllustreerd

ISBN: 9789045013985

Prijs: € 24.90

Uitgeverij Atlas (www.uitgeverijatlas.nl)

 Vogels in de kop - deel 1 

Over de menselijke kijk op vogels

Dit eerste deel omvat de algemene hoofdstukken en een uniek overzicht van het vogelnieuws – inclusief pinguïn, kip, duif en tientallen andere soorten – uit de voorbije decennia.

Bladzijden: 398

 Vogels in de kop - deel 2

Over de menselijke kijk op vogels

Dit tweede deel bespreekt in alfabetische volgorde zesentwintig vogelnamen, van aalscholver tot lepelaar, waar de nieuwsmedia het vaakst aandacht aan besteden.

Bladzijden: 464

Meer info: http://www.jandesmet.net/jandesmet.html.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


‘Samen op weg:
duurzame ontwikkeling in een natuurexcursie’

Publicatie Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie – oktober 2008

 Deze nieuwe publicatie is de volgende stap van het CVN rond educatie voor duurzame ontwikkeling. ‘Samen op weg’ wil in de eerste plaats dienst doen als smaakmaker voor EDO in natuurexcursies.

EDO betekent immers de volgende logische voortzetting van de maatschappelijk gerichte natuur- en milieueducatie die CVN van bij zijn ontstaan heeft georganiseerd.

‘Samen op weg’ richt zich tot de natuurgids en geeft concrete tips om EDO elementen in een natuurexcursie te integreren of zelfs om over te gaan tot een speciale EDO-activiteit. ‘Samen op weg’ is geen eindpunt, maar het begin van een hele reeks bijscholingsactiviteiten die vanaf dit jaar worden georganiseerd. Daarbij zullen uiteenlopende thema’s zoals biodiversiteit, trekvogels, landschapsgeschiedenis, stilte, enz. aan bod komen.

 Praktisch
Titel: samen op weg: duurzame ontwikkeling in een natuurexcursie
Tekst en redactie: Ellen Vandenplas m.m.v. Paul Stryckers (eindredactie) & Stella Van Hofstraeten
Formaat: A 4 geniet, 74 pagina’s
Prijs: 6,25 euro (+ 2 euro portkosten)
Depotnummer: D/2008/4460/1
Info en bestellingen:
CVN – Appelmansstraat 12 – 2018 Antwerpen 03/226.02.91 – E info@c-v-n.be – W www.c-v-n.be

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Posterreeks ‘Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten – 3 nieuwe posters – Oostende

Binnen het publicatie-aanbod van het Vlaams Instituut voor de Zee vormt de posterreeks 'Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten’ het uithangbord. De posters zijn immers een boeiend venster op het natuurlijk leven in het Belgische deel van de Noordzee! Voor de diverse leefgebieden aan de kust of in zee worden telkens de 30 talrijkste of meest markante levensvormen fotografisch afgebeeld en benoemd met hun wetenschappelijke naam en in 4 talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels). Door de goede kwaliteit van de foto’s (van de hand van natuurfotograaf Misjel Decleer) en de selectie van enkel de algemeenste soorten wordt tegemoet gekomen aan een vraag bij het publiek.

Meer dan 1000 exemplaren vonden ondertussen hun weg naar de Vlaamse gezinnen, bedrijven, scholen, NME actoren en instellingen.

 Te verkrijgen titels:

  -  'Commerciële vissen e.a., de opvallendste soorten aangevoerd in Belgische havens'
  -  'Strandhoofden en havenmuren aan onze kust'
  -  ‘Zandige zeebodem en stranden van de Belgische kust’ NIEUW
  -  ‘Slikken en kreken in de Lage Landen’ NIEUW
  -  ‘De vloedlijn aan de Belgische kust’ NIEUW

 Verdere affiches zijn in volle productie en worden spoedig verwacht:

-          Schorren in de Lage landen
-          Zee- en kustvogels 

Het bijhorende lespakket 'Classificatie' (voor de 2e graad SO biologie) kan gratis worden gedownload van http://www.vliz.be/NL/Infoloket/Infoloket_Affiches. In 7 lesuren kennis maken de leerlingen kennis met de principes van classificeren, de hogere taxonomische rangen, verwantschap, homologe en analoge structuren etc.

 Praktisch:
Formaat: A1 (ca. 60x89 cm)
Prijs: 3 euro per stuk (=productiekost) – vanaf 200 exemplaren: 2 euro per stuk.
Verkoopspunt: VLIZ – Wandelaarkaai 7 – 8400 Oostende – T 059/34.21.30 - F 059/34.21.31 - E
info@vliz.be – W www.vliz.be

Terug naar Boeken en Tijdschriften


DVD FILM:  EEN WAARDEVOL STUKJE NATUUR  (25min)

 Warandeputten van Moerbrugge

 Op zoek naar spectaculaire opnamen worden soms verre reizen ondernomen,  maar voor wie aandachtig toekijkt ontvouwt zich dicht bij huis een verbazend rijke wereld vol natuurschoon. 

Wij nemen U mee naar de”Warandeputten van Moerbrugge” en laten U genieten van de fauna en flora. 

De grootste attractie van ‘de warandeputten’  zijn de ijsvogels. Met hun schitterende kleuren vertellen ze hun ‘levensverhaal’ op de ‘catwalk’ van dit kleine natuurgebied.

 Dank zij de inspanningen van ‘Natuurpunt’ kunnen we blijven genieten van de kleurrijke verschijning van dit buitengewoon vogeltje.

3 jaar lang werden er met veel geduld opnamen gemaakt gedurende de 4 seizoenen, met een gemiddelde van 2 tot 3 dagen per week,  om deze film te kunnen realiseren.

Binnenkort is een volgende film over het natuureiland Lesbos aan dezelfde voorwaarden beschikbaar (vanaf eind november 2008).

 Bestelgegevens:
Daniël DE VOS, Kastanjelaan 6  D301 8400 Oostende 059/80.75.97 danieldevos@skynet.be

Prijs: 20  euro en bij verzending kosten inbegrepen 23 euro, vooraf te betalen op
280-0390484-96

Terug naar Boeken en Tijdschriften


“Werken aan de waterkant”

”Werken aan de waterkant”, een praktijkgids voor watergebonden natuur, vertelt over hoe je met water op de meest natuurvriendelijke manier kan omspringen. Het gaat over water in al zijn vormen, zowel voor de stadstuin, de landschaptuin in het buitengebied of het weiland: poelen, grachten, beken, laantjes, moerassen en dus zelfs de halve ton met waterplanten uit de tuin. (95 blz., € 5,-).  Bestellen bij: Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Brugge, tel. 0800-20 021, provincie@westvlaanderen.be of
www.west-vlaanderen.be/jahia/Jahia/site/natuur/pid/3343.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Kust en Zeegids 2008
natuurreservaten tussen De Panne en Knokke-Heist

 De Kust- & Zeegids gidst de toeristen niet alleen door de natuur aan onze kust, maar begeleidt ze bij het genieten van deze pareltjes natuur. Duinen à la carte in De Westhoek, brede duinen van de westkust, grote grazers in de duinen, water en zuurstof voor de duinen in de Doornpanne, zeehonden in de Ijzermonding, wilde bloemenweelde in de Warandeduinen, de duinen tussen Bredene en Zeebrugge, sterren op het sterneneiland in Zeebrugge, klapwieken in het Provinciaal Natuurpark Zwin… het is maar een bloemlezing van de artikels in de Kust- en Zeegids. De Kust-en Zeegids vind je in alle toeristische diensten aan de kust, bezoekerscentra, …

Titel: Kust- en Zeegids 2008 – Ontdek de natuur in elk seizoen
Aantal bladzijden: 48
Kostprijs: gratis
Meer info en bestellen:
Natuurpunt vzw – Jan Loos – T 015 29 72 66 – G 0475 55 68 42 - E
jan.loos@natuurpunt.be

Terug naar Boeken en Tijdschriften


 

Dagvlinders in West-Vlaanderen

Verspreiding en Ecologie 2000-2006

 Z.W.V.V.K.

Begin 2000 werd de Zuid West Vlaamse VlinderKring, of kortweg Z.W.V.V.K., opgericht. Hierbij verenigden 5 gepassioneerde vlinderaars zich met als doel de studie van de dagvlinders van het Palearctisch gebied.

 Project 2000-2006

Er waren heel wat open vragen rond de huidige situatie van onze West-Vlaamse dagvlinders en de veranderingen sinds vorige publicaties. Dit was de aanleiding om het ‘Project 2000-2006’ op te starten, met als doel de hele provincie intensief te inventariseren.

Met 5 personen bleek dit op korte termijn niet realiseerbaar. Daarom werden op de eerste West-Vlaamse Natuurstudiedag te Kortrijk, voorjaar 2003, geïnteresseerden aangesproken en het inventarisatieproject voorgesteld. Door mondelinge reclame dikte het aantal  vrijwilligers snel aan. Gedurende het hele project stuurden een 150-tal vrijwilligers hun waarnemingen door.

Het project werd eind 2006 afgesloten met een rijk gevulde databank van ruim 81.000 observaties. De vooropgestelde doelstelling om de provincie op basis van 1x1 km-hokken voor 50 % te inventariseren werd met 54,2% ruimschoots gehaald. Op het niveau van 5x5 km-hokken werd een dekkingsgraad van 100% bereikt.

In 2007 werden alle gegevens dan in boekvorm gegoten.

Op 15 december 2007 werd het boek aan het grote publiek voorgesteld.

 Dagvlinders in West-Vlaanderen, Verspreiding en Ecologie 2000-2006

Het boek schetst de huidige situatie van de West-Vlaamse dagvlinders, geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende soorten en bezorgt beheertips om deze te behouden voor de toekomst.

Het doelpubliek omvat zowel fervente vlinderliefhebbers als natuurgeïnteresseerden met of zonder voorkennis, terreinbeheerders, beleidsmakers, enz.

Het boek is in vlotte taal geschreven met de nodige entomologische vaktermen.

In een eerste luik wordt de provincie besproken op basis van de ecoregio’s. Hieraan worden enkele typische dagvlindersoorten gekoppeld.

Een tweede luik omvat de inleidende hoofdstukken waarin zaken als de bouw van de vlinder, de levenscyclus, het gedrag, enz. uit de doeken worden gedaan.

In het derde luik worden de databankgegevens daterend vóór 2000 besproken.

Het vierde luik brengt uitleg rond de werking van het ‘Project 2000-2006’.

In het vijfde en grootste luik worden de 40 waargenomen dagvlindersoorten tijdens het project uitvoerig besproken. De soortbeschrijving is structureel opgebouwd volgens een vast stramien. Zo komen telkens 6 items aan bod: beschrijving, levenscyclus, leefgebied, voedsel, gedrag en mobiliteit, bedreiging en beheer.

Daarnaast wordt de vliegtijdengrafiek, de verspreidingskaart (op basis van de ecoregio’s) en de fenologie weergegeven. De verschillende vlinderstadia en biotopen worden rijkelijk afgebeeld. De beschrijving telt gemiddeld 2 pagina’s per soort . Soorten met veel fotomateriaal of typisch voor de provincie worden in 4 pagina’s besproken.

In het zesde en laatste luik wordt vanuit het voorbije project een besluit geformuleerd met het oog op de toekomst van de dagvlinders in de provincie.

Het boek eindigt met uitgebreide bronvermeldingen.

 Technische fiche

A4-formaat, 144 pagina’s, volledig in vierkleurendruk op matte maco 150 gram, genaaid en gebonden in harde kaft.

 Praktische info

Het boek wordt verkocht aan de democratische prijs van € 35 (€ 30 + € 5 portkosten voor binnenland).

Dankzij de steun van het Provinciebestuur West-Vlaanderen, De Bron vzw, De Lotto, het Electrabelfonds van de Koning Boudewijnstichting en Westcompost-Ieper kon de prijs bewust laag gehouden worden.

Online bestellen kan via de Z.W.V.V.K.-website: www.zwvvk.net.tf .

Overschrijven kan via het rekeningnummer 068-2122666-42 van De Bron vzw met vermelding van ‘boek Z.W.V.V.K.’ . Afhalen is mogelijk bij de Z.W.V.V.K.-leden, na afspraak.

Ook in het Bezoekerscentrum De Otter (in Kasteel De Blankaart) te Woumen kan het boek aangekocht worden.

 Z.W.V.V.K.-vlinderfonds

De opbrengst van de verkoop zal integraal naar het Z.W.V.V.K.-vlinderfonds gaan. Dit zal aangewend worden om West-Vlaamse projecten rond vlindervriendelijk beheer te steunen. De ingestuurde projecten zullen door de Z.W.V.V.K.-leden worden geëvalueerd.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


"Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee"

 Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bracht een fraai geïllustreerd naslagwerk uit over de natuur in Vlaanderen die beschermd is door de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Zo wil het INBO de actieve bescherming van habitattypen en soorten met wetenschappelijke kennis ondersteunen en het draagvlak bij het publiek verhogen.

Er wacht Vlaanderen nog een grote uitdaging om aan de Europese regelgeving inzake natuurbeleid te voldoen. Het INBO wil met dit boek richting geven om de toestand van de natuur in Vlaanderen te verbeteren.

Het boek wordt vandaag voorgesteld en is te koop in de boekhandel.

 

Het Europese natuurbeleid is voornamelijk gestoeld op de Vogel- en Habitatrichtlijn. In uitvoering hiervan zijn er in alle Europese landen de voorbije jaren beschermde natuurgebieden afgebakend: de “Speciale Beschermingszones”. Samen vormen ze het zogenaamde “Natura2000-netwerk”.

 

In Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee gaat het om 205.000 ha van onze top-natuurgebieden, met gekende maar ook minder gekende namen. De gebieden zijn gekozen omdat er specifieke habitattypen, planten en dieren aanwezig zijn, die door Europa van “communautair” belang worden geacht. Elke lidstaat moet ervoor zorgen dat de habitat- en leefgebieden duurzaam behouden blijven of desnoods hersteld worden. Via de Europese richtlijnen genieten daar bovenop nog een hele reeks diersoorten in Vlaanderen en de Noordzee een strikte wettelijke bescherming, zonder dat hiervoor Speciale Beschermingszones moeten worden aangewezen.

 

Om het draagvlak bij het publiek te verhogen en om de actieve bescherming en het herstel van habitattypen en soorten met wetenschappelijke kennis te ondersteunen, bracht het INBO een informatief boek en naslagwerk uit. Daarin wordt ingegaan op:

·                     een algemene beschrijving van 49 habitattypen en 58 soorten van de Habitatrichtlijn en 94 soorten van de Vogelrichtlijn

·                     hun ecologische vereisten naar milieukwaliteit en beheer

·                     hun verspreiding in Vlaanderen en Belgisch deel van de Noordzee

·                     hun bedreigingen: de meest voorkomende bedreigingen vinden hun oorsprong in versnippering, vermesting, verdroging, verzuring, verstoring en ongepast beheer tengevolge van gewijzigd landgebruik.

·                     De gewenste maatregelen voor instandhouding en herstel: hier wordt vermeld wat nodig is om tot een “gunstige staat van instandhouding” te kunnen komen.

 

Uit recente analysen van het INBO, in functie van de verplichte rapportering naar Europa, blijkt dat de meeste habitattypen en soorten die in Vlaanderen door de Europese regelgeving beschermd zijn, zich in een ongunstige “staat van instandhouding” bevinden. Dit vormt een sterk signaal naar het beleid dat er maatregelen nodig zijn om aan deze ongunstige toestand te verhelpen. Deze maatregelen hebben vooral betrekking op het ruimtelijke ordeningsbeleid, het aankoopbeleid en de inrichting en het beheer van onze natuurgebieden in afstemming met eventuele andere gebruiksfuncties. Daarnaast is responsabilisering en sensibilisatie nodig van personen en instanties die voor het beheer van de verschillende Speciale Beschermingszones een verantwoordelijkheid dragen.

 

Het INBO wil met de wetenschappelijke kennis die in het boek is bijeengebracht richting geven om de toestand van de natuur in Vlaanderen te verbeteren, zodat bij de volgende rapportering naar Europa over 6 jaar een positiever bilan kan worden voorgelegd.

Het boek ‘Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee. Habitattypen – Dier- en plantensoorten.’ richt zich tot alle personen en instanties die betrokken zijn bij het beheer en gebruik van de Europees beschermde natuur in Vlaanderen en de Noordzee. Het is met fraaie foto’s geïllustreerd en toont de enorme verscheidenheid van onze mooiste natuurplekjes. Het boek vormt een mijlpaal voor de omgang met natuur in onze open ruimte.

 

Info: Kris Decleer, tel 02/558.18.47, gsm 0476/50.50.11, e-mail: kris.decleer@inbo.be

 

Decleer,K. (red.) (2007). Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee. Habitattypen – Dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek INBO.M.2007.01, Brussel, 584 p. ISBN 978-90-403-0267-1.

 

Het boek is te koop in de Natuurpuntwinkel voor 32,85 euro ledenprijs en in de boekhandel voor 34,5€.

 

 Het boek kwam tot stand met de financiële steun van het Agentschap voor Natuur en Bos. Verschillende auteurs en talrijke externe experten werkten mee aan de inhoud van het boek, o.a. vanuit de Nationale Plantentuin en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Een aantal natuurstudiewerkgroepen van vrijwilligersorganisaties zoals Natuurpunt vzw hebben kennis aangereikt over de actuele verspreiding van soorten in Vlaanderen. Talrijke natuurfotografen stonden bereidwillig foto’s af voor het boek. De vorige Vlaamse Minister bevoegd voor Leefmilieu schreef een Woord Vooraf waarin alvast de wil wordt geformuleerd om de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn ernstig te nemen.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Walvissen en dolfijnen in de Noordzee

De Noordzee- tussen de kusten van Nederland en België aan de ene kant en Schotland en Engeland aan de andere- is veel meer dan een simpele plas zout water met rollende geolven en een ruisende zeewind. Op, in en boven het water valt erg veel natuurmoois te beleven. In onze blauwe provincie komen ook dolfijnen en walvissen voor. En bij mooi weer kun je vanaf de pier in Scheveningen zelfs met regelmaat bruinvissen zien zwemmen.

Dolfijnen horen bij de Noordzee. Ze zijn er altijd geweest, al waren er vroegere meer dan nu. De dieren hebben last van vervuiling, vissersnetten waarin ze verstrikt raken en drukte op zee. Toch worden de laatste jaren steeds meer bruinvissen waargenomen. Hoe komt dat dan?

Kees Camphuysen en Gerard Peet schreven een leerzaam maar tegelijk onderhoudend boek, dat volstaat met verhalen over walvissen en dolfijnen. Het vertelt over de biologische bijzonderheden en de verspreiding van de soorten in de Noordzee. Verhalen van nu, maar ook het verleden komt aan bod. En in het boek staan de allerbeste foto's van deze fascinerende zeezoogdieren, gemaakt op de Noordzee. De tekeningen van Frits-Jan Maas maken deze unieke uitgave compleet.

Walvissen en dolfijnen in de Noordzee is een initiatief van Stichting De Noordzee. Dit boek geeft de Noordzee een eigen gezicht en laat zien hoe bijzonder het zeeleven zo dicht voor de Nederlandse en Belgische kust is. Het is een extra stimulans om te zorgen voor een schone, mooi en een gezonde Noordzee, als ideaal leefgebied voor een heel bijzondere diergroep.

Titel: Walvissen en dolfijnen in de Noordzee
Auteurs: Gerard Peet en Kees Camphuysen
Formaat: 19 x 26 cm
Omvang: 140 pagina's
Illustraties: Kleuren- en zwart/wit-tekeningen, kaarten, foto's en ander beeldmateriaal
Uitvoering: gebonden
Prijs: € 24,90
Release: januari 2007
ISBN-nummer: 90.5956.157.0

Terug naar Boeken en Tijdschriften


‘Het Vlaamse strand – Geomorfologie en dynamiek’

Deze strandgids , geschreven door prof. dr. em. Guy De Moor en uitgegeven door het VLIZ, geeft een uniek overzicht van de strandvormen aan onze kust. Met het nieuwe academische werk is niet alleen een unieke beschrijving en fotoreportage gemaakt van de strandvormen aan onze kust. Het is ook een eerbetoon geworden aan de auteur, die in zijn rijk gevulde carrière als geomorfoloog, doorgedreven studies verrichtte van de vormen en evolutie van onze stranden.

Prof. De Moor schuimde drie decennia lang de Vlaamse stranden af. Hij bestudeerde en fotografeerde er een grote diversiteit aan strandribbels, zwinnen, muien, en andere speciale geomorfologische fenomenen zoals afslagen bij stormen, ijsrichels, enz.  Zijn kennis werd nu gebundeld in een strandgids, rijk geïllustreerd met origineel fotomateriaal. Het boek is in een beperkte oplage uitgegeven door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Geïnteresseerden kunnen het boek voor 15 EUR bestellen bij het VLIZ via mail (info@vliz.be) of telefonisch op 059/34 21 30.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Zoogdieren in Vlaanderen

Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002.
S.Verkem - J.De Maeseneer - B.Vandendriessche - G.Verbeylen - S.Yskast

80 zoogdierensoorten - ruim 300 blz - actuele en historische verspreidingskaarten - meer dan 150 foto's van R.Verlinde - H.Willocx- Y.Adams

Vóórintekenen tot 15 juli: 27.00 euro (zonder verzendingskosten - normale winkelprijs 35.00 euro - beschikbaar vanaf 15 sept:

* via website www.natuurpunt.be of www.jnm.be 
* via mail aan zoogdierenatlas@natuurpunt.be 
* via briefje naar Zoogdierenatlas, Graatakker 11 2300 Turnhout
*via tel 014/47.29.56

Afhalen kan in winkel NP Turnhout of JNM Gent of wordt toegestuurd met de post.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Een ecologische atlas van de Paarse Strandloper en de Steenloper aan de Vlaamse kust 1947-2005

Het nieuwe boek is veel meer dan het zoveelste ornithologische werk uit de lage landen. Het is het relaas geworden van 60 jaar telwerk en gedragsstudie van twee merkwaardige, op het eerste zicht weinig verschillende waadvogels, karakteristiek voor de Vlaamse strandhoofden en havens.

Beide hoofdrolspelers vertegenwoordigen echter ook twee uitersten in aanpassingsvermogen aan onze mensenmaatschappij: de Paarse Strandloper die het, als stugge milieuspecialist van natuurlijke en kunstmatige rotskusten, sinds 1980 behoorlijk moeilijk heeft gekregen; en de Steenloper die, als opmerkelijk opportunistische cultuurvolger, tussen 1947 en 2005 zowaar vertienvoudigde in aantal. Alles samen vormen ze een dankbaar studieonderwerp, dat in dit werk ten gronde werd doorwrocht door hoofdauteur Marc Becuwe en medeauteurs Paul Lingier, Raymond Deman, Georges De Putter, Koen Devos, Guido Rappé en Peter Sys.

Het Vlaams Instituut voor de Zee, en de coproducenten INBO, Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie West-Vlaanderen, stad Oostende, Mergus Vogelwerkgroep NW-Vlaanderen, afdeling Kust van het Agentschap MD&K, zijn verheugd u dit boek van 184 pagina’s, doorspekt met meer dan 100 authentieke foto’s en grafieken en afsluitend met een uitgebreide kaartenbijlage, te mogen aanbieden ter gelegenheid van de officiële voorstelling op vrijdag 29 september.

Bestelgegevens: Natuurpunt Winkel Graatakker 11 2300 Turnhout 014/47.29.50 aan de prijs van 22,50 € en 10% korting voor Natuurpuntleden.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Graag gedaan! 50 jaar inzet voor natuur in Vlaanderen

In september is het precies 50 jaar geleden dat de voorlopers van Natuurpunt (Natuurreservaten vzw & de Wielewaal vzw) hun eerste terreinen aankochten in Vlaanderen met de bedoeling ze als natuurgebied te beheren en ter beschikking te stellen van de gemeenschap. Nu beheert Natuurpunt in Vlaanderen 400 gebieden, samen 12.000 ha groot. Hiervoor zijn dagdagelijks duizenden vrijwilligers en ruim 200 professionele medewerkers in de weer. Met al die inzet levert Natuurpunt een wezenlijke bijdrage om Vlaanderen kleurrijk en leefbaar te houden.

De aankoop van de eerste terreinen wordt gevierd tijdens een jubileumhappening op 14 september in de Hoge Rielen in Lichtaart (Kasterlee). In de voormiddag heeft een academische zitting plaats, waarop o.m. het jubileumboek wordt voorgesteld. In de namiddag kan een bezoek gebracht worden aan de jubilerende gebieden Snepkensvijver en Tikkebroeken.

Naar aanleiding van dit jubileum brengt Natuurpunt op 14 september een jubileumboek uit: ‘Graag gedaan ! 50 jaar inzet voor natuur in Vlaanderen’. Dit fotoboek telt 176 pagina’s met actuele foto’s van natuurfotograaf Misjel Decleer en korte bondige teksten. Het geeft een kleurrijk beeld van het brede werkterrein van Natuurpunt. Het eerste deel blikt terug op de geschiedenis van de verenigingen en het natuurbehoud in Vlaanderen. In deel 2 staan de mensen centraal, zowel de vrijwillige als de professionele medewerkers, en de geledingen waarin zij zich inzetten. In het derde en grootste deel stellen we een reeks projecten en realisaties van Natuurpunt voor. Het laatste deel blikt vooruit: welke uitdagingen voor natuurbehoud komen de volgende decennia op ons af?

Dit jubileumboek kost € 28 en kan worden besteld bij de Natuurpunt-winkel, Graatakker 11, 2300 Turnhout 014-47 29 56

Voor meer informatie over dit jubileum, cover, foto’s en/of teksten uit het jubileumboek kan u contact opnemen met Luk Daniëls.

Meer informatie is terug te vinden op www.natuurpunt.be.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Nieuwe veldgids Korstmossen

Komende winter verschijnt de geheel vernieuwde Veldgids Korstmossen, geschreven door Kok Van Herk & André Aptroot. Het  oek bevat beschrijvingen en kleurenfoto's (naar Nederlands materiaal) van 400 soorten en toont van 180 soorten ook verspreidingskaarten voor Nederland, waarvan de meeste nooit eerder zijn gepubliceerd. Alle overige soorten worden kort genoemd bij de soorten waar ze op lijken. Al met al is  het dus eigenlijk een complete Korstmosflora  van circa 400 bladzijden, maar zonderr determinatiesleutels.
Het  boek verschijnt bij de KNNV Uitgeverij. Via de Nederlandse Bryologische en Lichenologiqsche werkgroep kan dit werk viaa vorintekening besteld worden. De verschijning iss  voorzien voor eind november 2003, maar de exacte datum en prijs staan nog niet  vast. Voorintekenaars worden op de hoogte gehouden; anderen moeten de website (www.blwg.nl) in de gaten houden.
Voorintekenen tot uiterlijk 01 november 2003 bij Marleen Smulders, bij voorkeur per e-mail: j.v.meurs@hccnet.nl of Marleen Smulders, Looierstraat 40 NL 5684 ZN Best (Nederland).

Terug naar Boeken en Tijdschriften


 Groenhovebos, wandel- en natuurgids (Torhout)

In vierkleurendruk krijg je over 120 bladzijden allerlei wetenswaardigheden over Groenhove voorgeschoteld: de boeiende geschiedenis met foto's over het kasteel dat ooit midden het bos stond, een overzicht van de voornaamste bomen en struiken die je er in aantreft, uitleg over vele kruiden, waterplanten, varens en uiteraard paddestoelen. Er is een uitgebreid hoofdstuk over de vogels, maar ook de aanwezige zoogdieren, reptielen en amfibieën komen aan bod.
Deze handige gids is een uitgave van de Houtlandse Milieugroep v z w. Ook bij het verkennen van andere Vlaamse bossen zal dit boekje je ongetwijfeld veel diensten bewijzen.
Dit gelardeerd boekje is heel praktisch in pocketformaat uitgegeven met vele vierkleurenfoto's voor slechts 12.50 euro.

Afhalen kan bij Apr. Marc Decorte Hofstraat 9 Torhout elke werkdag (08.30 - 12.00 u en 13.30 - 18.30 u) behalve op donderdag- en zaterdagnamiddag. Bestellen kan door overschrijving (van 12.50 euro + verzendingskosten) op 473-8081202-92 van Houtlandse Milieugroep v z w Keibergstraat 95 8820 Torhout. Info hmg@houtland.com
Beschikbaar bij de Torhoutse boekhandelaars en krantenwinkels, bij de stedelijke Toeristische Dienst van Torhout en bij alle Standaard Boekhandels in Vlaanderen.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Studiewerk over Koekelaarse heide.

Dit studiewerk telt 89 bladzijden met o m de geschiedenis over de heide te Koekelare en een beschrijving van de planten en dieren die er voorkomen.

Dit studiewerk kost 5 euro bij Johan Jonckheere Koekelare, AVEVE Jozef Depreitere Koekelare, Brouwerij Lootens Koekelare of 7 euro voor toezending na betaling op 473-1036601-20 van Ruidenberg.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Dagvlinders in het Drongengoed

Naast 25 jaar waarnemingen zijn er ook soortbesprekingen met ecologische achtergronden opgenomen, een bespreking van het gebied en een blik in de toekomst (Natuurontwikkelingsproject Maldegemveld).
Dit rapport is van de hand van Omer Van de Kerckhove en kost 12.6 euro voor leden en 14 euro voor niet-leden (exclusief verzendingskosten ?). 
Bestellen kan in de Natuur.winkel: Natuurpunt Winkel Turnhout Graatakker 11 2300 Turnhout tel. 014-47 29 56 fax 014-47 29 59 woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur winkel@natuurpunt.be

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Natuurstudie in het Westland

Zopas publiceerde het natuurfonds Westland v z w haar 1ste nummer "Natuurstudie in het Westland". In 50 rijk geïllustreerde pagina's komen volgende onderwerpen aan bod: Nachtvlinders, de Verdronken Weide in Ieper: een paradijs voor vogels, de Kerkuil, Vleermuizen in het Westland en IJzervallei, Broedvogels op de Blankaart en Poelenonderzoek 2000-2002: het wel en wee van onze amfibieën.

Dit extra nummer van De BRON is te koop op het secretariaat voor 3 euro.

Natuurfonds Westland v z w Sofie Butaye Iepersesteenweg 56 8600 Woumen 051/54.52.44 natuurfondswestland@debron.be fax 051/54.57.85

Terug naar Boeken en Tijdschriften


‘Natuurbeheer in Vlaanderen’

Beekjes, rivieren, moerassen, open water, graslanden, ruigten, heide, kustduinen, bossen … en duizenden soorten planten en dieren : Vlaanderen heeft de natuurliefhebber veel te bieden. Op een kleine oppervlakte is de biodiversiteit zonder meer aanzienlijk. Maar industrie, landbouw en infrastructuur verdringen de natuur naar kleine ‘eilandjes’ waar we dit waardevolle groen met een aangepast beheer in stand proberen te houden.

 

‘Natuurbeheer in Vlaanderen’, een prachtig lees- en kijkboek, geeft inzicht in de zovele facetten van natuurbeheer. Het boek registreert de delicate relatie tussen mens en natuur in woord en beeld : de grazers op de heide, ijsvogels als barometer voor zuiver beekwater, het porseleinhoentje in moerassen en vijvers, de verspreiding van planten via maaimachines en vee, stuifduinen op de heide, mieren als onmisbare schakel in de duingraslanden …

 

‘Natuurbeheer in Vlaanderen’ bevat boeiende bijdragen, geschreven door een hele schare deskundigen, onderbouwd met talrijke voorbeelden, voorzien van duidelijke schema’s en verfraaid met prachtige foto’s.

Samen onderstrepen ze hoe rijk natuurgebieden zijn en hoe ze op een verantwoorde wijze beheerd kunnen worden. Een must voor elke natuurliefhebber.

 

De eindredactie van ‘Natuurbeheer in Vlaanderen’ werd verzorgd door Martin Hermy en Geert De Blust.

Martin Hermy is internationaal gereputeerd als ecoloog. Hij doceert natuurbehoud en -ontwikkeling, groenbeheer, vegetatiekunde en ecologie aan de K.U.Leuven.

Geert De Blust is dé specialist in fauna en flora van heidegebieden. Hij is verbonden aan het Instituut voor Natuurbehoud.

Marc Slootmaekers tekent voor de schitterende natuurfoto’s. Een impliciet appél tot actieve inzet voor de natuur in Vlaanderen.

 

‘Natuurbeheer in Vlaanderen’ is een initiatief van Natuurpunt en ARGUS in samenwerking met het

Instituut voor Natuurbehoud. Het boek is uitgegeven door het Davidsfonds.

Met vele handige kaarten, grafieken en tekeningen, gebonden, circa 420 pagina’s, formaat 23 x 28,5 cm

Normale verkoopprijs : 44,50 euro

Prijs voor Natuurpunt-leden vanaf 1 april 2004 : 40 euro.

De voormelde prijzen zijn exclusief 5 euro verzendingskosten per exemplaar.

U kan bestellen bij Natuurpunt Winkel, Graatakker 11, 2300 Turnhout

tel. : 014-47 29 56 – fax : 014-47 29 59 – mail : winkel@natuurpunt.be

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Biodiversity in Belgium

De term biodiversiteit staat voor de verscheidenheid aan dieren, planten, paddestoelen en micro-organismen, en voor de levensgemeenschappen die ze vormen. Kennis over biodiversiteit is dus uiterst belangrijk als basis voor natuurbehoud, voedselvoorziening, geneeskunde, landbouw, enzomeer. Biodiversiteit zelf is dan ook een, te vaak vergeten, hoofdrolspeler in ecologie en economie, zonder de sociale en culturele implicaties te vergeten.

Nochtans blijven vragen als: hoeveel soorten zijn er? in welke mate en door wie of wat is de natuur bedreigd? hoe staat het met onze kennis: bestaat er zoiets als populaire groepen en wie zijn dan de lelijke eendjes in de bijt? welke vreemde indringers zijn aanwezig en vormen ze wel een verrijking? verdwijnen bepaalde planten en dieren?, kortom, hoe gaat het met onze natuur?, nog te vaak onbeantwoord, ook in België.

Het boek 'Biodiversity in Belgium' beantwoordt deze en andere vragen aan de hand van informatie geleverd door specialisten uit binnen- en buitenland. Het 416 geïllustreerde pagina's tellend werk opgestart in 1998 zorgt voor een ware primeur door de gedetailleerde stand van zaken over alle groepen dieren, planten en paddestoelen aanwezig in België. Het geeft tevens een overzicht van de belangrijkste in ons land voorkomende ecosystemen en van de specifieke biodiversiteit gevonden in de gewesten en Noordzee.
 
Een kleine vuistgreep: ongeveer 36.300 soorten micro-organismen, planten, paddestoelen en dieren zijn bekend in België; niet minder dan één-derde(!) van onze biodiversiteit is tot op heden nog onbekend en slechts 4% is echt goed onderzocht; meer dan de helft van onze planten- en diersoorten is bedreigd, een aantal hebben het strijdperk al verlaten; wijzigingen in het landgebruik, met vernietiging en versnippering van de natuur als gevolg, blijven de belangrijkste bedreiging, samen met verontreiniging en overexploitatie, terwijl het fenomeen van vreemde soorten een recent opduikende, doch snelle stijger is in dit beroerde klassement.

Referentie: Peeters, M., Franklin, A. & Van Goethem, J.L. (editeurs), 2003. Biodiversity in Belgium. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel: 416 pagina's. Het boek bestaat enkel in het Engels.

Prijs: 25 euro. Om te bestellen, gelieve uw naam en adres evenals het aantal gewenste exemplaren door te mailen (marc.peeters@naturalsciences.be), te faxen (02-627 41 41) of te zenden naar Marc Peeters, KBIN, Vautierstraat 29, 1000 Brussel.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Eerste Groene Halte-wandelroute verschenen

De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) en Natuurpunt vzw hebben (met een financieel duwtje van de Vlaamse Gemeenschap) Vlaanderens eerste groene halte uitgewerkt. Het idee is vrij eenvoudig: met de trein kom je aan in Blankenberge, vandaar neem je de bus tot aan de kerk van Uitkerke vanwaar een wandeling vertrekt doorheen dit prachtige natuurgebied. De wandeling eindigt bij een tramhalte (kusttram) vanwaar je zonder probleem terug kan reizen naar het station en zorgeloos kan terugsporen naar huis. De kust : natuurlijk genieten !

Groene halte? Wandelen van halte naar halte
De BTTB heeft reeds jaren ervaring met het uitstippelen van wandelroutes in combinatie met het openbaar vervoer en kan nu dankzij een financieel duwtje in de rug van de Vlaamse Gemeenschap groene haltes uitstippelen in Vlaanderen. Het idee haalde de BTTB bij de Groene Halte -wandelroutes op de Veluwe in Nederland.
De keuze om op de Uitkerkse Polder de eerste Groene Halte te ontwikkelen was uiteraard geen toeval. De Uitkerkse Polder, een natuurgebied van Natuurpunt, heeft immers het jaar rond wat te bieden: 's winters krioelt het er van ganzen (kleine rietgans, kolgans, …), in de lente treffen we er dan weer weidevogels (kievitten, grutto's, tureluurs, …) aan en in de herfst en zomer zorgen voorbijtrekkende vogels (als kleine zilverreiger of lepelaar) voor een mooi vogelspektakel. Voeg daar nog eens de zilte graslanden en een ongerept open ruimte gebied bij en voilà de eerste groene halte was geboren.

Verkoopplaatsen van de folder
De Groene Halte - wandelbrochures zijn te koop bij het VVV-kantoor van Blankenberge (tegenover het station). De prijs bedraagt 1 euro. Bestellen via de webstek van de BTTB kan ook.
De Groene Halte - brochure biedt u alle praktische informatie die u nodig heeft om met het openbaar vervoer op verkenning te gaan in dit waardevolle natuurgebied. De wandelaar mag voorts nog een uitgebreid beschreven en mooi geïllustreerde wandelroute verwachten met een handige routekaart. De route is zo'n 7,5 km lang.

BTTB en Natuurpunt ontwikkelden deze eerste Groene Halte-wandelroute voor de Uitkerkse Polder met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de medewerking van De Lijn West-Vlaanderen.

Informatie:
- Kees Smilde en collega's, BTTB vzw, 09-223 86 12, info@bttb.be, www.bttb.be en
- Bart Slabbinck, natuur.kustmanager, Natuurpunt vzw, 0473-47 23 74, bart.slabbinck@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be/life

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Knokke-Heist natuurlijk

Het boek neemt de lezer mee van het strand over het stadsgebied naar de polders waarbij telkens de mooiste plekjes worden beschreven. In het boek worden de verschillende natuurgebieden uitvoerig behandeld: in het hoofdstuk over de kust worden de zee, zandstrand, strandhoofden, slikken en schorren en duinen en zwinbosjes van naderbij bekeken. In de rubriek over het stadsgebied komen zowel straten, parken, tuinen en bossen aan bod. In het hoofdstuk over de polders besteden de auteurs aandacht aan akker en weiden, grachten en kreken en bomenrijen en houtwallen.

De tekst is van zwinconservator Kris Struyf, de meer dan 100 foto's van Misjel Decleer en Marijke Meersman illustreerde het boek met tekeningen.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


VOORLOPIGE ATLAS VAN DE LIEVEHEERSBEESTJES
VAN VLAANDEREN

Adriaens T. & Maes D. (2004). Voorlopige verspreidingsatlas van lieveheersbeestjes in Vlaanderen, resultaten van het lieveheersbeestjesproject van de jeugdbonden. Bertram 2 (1bis). Zachte kaft, zwart-wit, 69 pagina’s, uitgegeven door JNM.

 

Een onmisbaar document voor elke lhb-liefhebber. Door de vele schitterende foto’s wordt determineren een koud kunstje. Met verder informatie over habitat, voedselkeuze, zwarte gaten, zeldzaamheid, inventarisatiegraad, standaardlijsten, enz.

 

De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM) stelt met enige trots de Voorlopige verspreidingsatlas van lieveheersbeestjes in Vlaanderen voor. Het is het voorlopige resultaat van het lieveheersbeestjesproject dat van start ging in 2000 in Wallonië, onder impuls van de Waalse natuur- en jongerenvereniging Jeunes & Nature, en dat Vlaamse aansluiting kreeg in 2001. Drie jaar na de opstart van het project in Vlaanderen kunnen we dankzij het vele werk van de vrijwilligers van Coccinula de voorlopige atlas presenteren. In een exclusieve uitgave - een extra nummer van het natuurstudietijdschrift van de JNM - krijg je een overzicht van de verspreiding in Vlaanderen van 53 van de 62 inheemse lieveheersbeestjes, evenals van de exoot Harmonia axyridis.

Maar ook bijkomende informatie over herkenning, biotoop, substraat, overwintering en status in Vlaanderen, alsook vele prachtige foto’s werden in het boekje opgenomen.

 

Nu exclusief en in beperkte oplage voor maar 4 euro te koop in de winkel van de JNM, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent (09/223.47.81, infocentrum@jnm.be).

De kleurenversie (in .pdf formaat) is vanaf heden beschikbaar op de website

www.instnat.be via http://www.instnat.be/docupload/1436.pdf . De gedrukte versie is te bestellen op infocentrum@jnm.be of per tel. 09/223 47 81.

Je kent te weinig van lieveheersbeestjes om er een atlas van te kopen? Geen nood: geniet nu van het eenmalige aanbod. Atlas + determinatietabel (aan een combiprijsje uiteraard).

 

De ideale manier om u te doen likkebaarden naar de zomervakantie, om uw kotgenoot omver te werpen met uw kennis en menig natuurliefhebber te doen verbleken als je het boekje tevoorschijn tovert op een excursie. Rep je dus naar de winkel (op=op!) !

Uit: Nieuwsbrief Focus.ongewervelden

Terug naar Boeken en Tijdschriften


 Bosleerpad Merkemveld

De brochure kost 1.25 euro en is te koop bij de Milieudienst van Zedelgem.

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Sleutelen met fungi

Bij grote groepen levende wezens zoals zwammen, vormen determinatiesleutels een onmisbaar hulpmiddel bij educatief werk in het veld. Goede determinatiesleutels laten immers niet alleen toe om het noodzakelijke inzicht te verwerven in de indeling van de zwammen, ze bieden ook een mogelijkheid tot continuïteit na afloop van een lessenreeks.

Wat het thema ‘zwammen’ betreft, heeft Natuurpunt Educatie sinds de publicatie van ‘Paddestoelen, Schimmels en Slijmzwammen van Vlaanderen’ in 1999 allesbehalve stilgezeten. Integendeel! Tijdens de voorbije zes jaar maakte educatief medewerker Hans Vermeulen een reeks sleutels voor zwammen op basis van een gloednieuw didactisch concept. Dit gebeurde vooral in functie van een project rond kadervorming binnen Natuurpuntafdeling Zuidrand-Antwerpen. Het idee om alle losse sleutels tot één geheel te bundelen kwam van bestuurslid en verantwoordelijke voor natuureducatie binnen deze afdeling, Catherine Vandercruyssen. Tijdens de voorbije maanden heeft Hans Vermeulen alle sleutels grondig bijgewerkt, voorzien van dezelfde lay-out en niet minder dan 210 realistische tekeningen, en tenslotte gebundeld tot een handig boekje in zakformaat.

Bestellen kan via educatie@natuurpunt.be

Bestelinfo
Bestelcode: SPF, Prijs: werkgroepen/cursisten 10 euro, leden Natuurpunt 12,50 euro, niet-leden 15 euro (excl. verzendingskosten) (216blz)

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Strandvondsten van Nieuwpoort tot Gravelines
Bloemen uit de duinen van Nieuwpoort tot Gravelines

Tjiftjaf is een grensoverschrijdend Natuur- en Milieu-Educatie project tussen de Provincie West-Vlaanderen en CPIE Flandre Maritime uit Frankrijk. De natuur aan beide kanten van de grens ontdekken en beleven staat hierbij centraal.

Beide partners werkten samen met vrijwilligers, natuurgidsen aan twee pocketgidsjes: eentje over strandvondsten en een tweede over bloemen uit de duinen. Het kader vormt hierbij de kustregio in beide landen en meer bepaald tussen Gravelines en Nieuwpoort.

Onder strandvondsten verstaan we de natuurlijke aanspoelsels die je terugvindt op het strand: wieren, kwallen, schelpen, eikapsels,…
Met het duingidsje wandel je door 8 verschillende duinmilieus. Tijdens deze wandeling ontmoet je een aantal kruidachtige planten die typisch zijn voor die plaatsen in de duinen. Bomen en struiken zijn hierbij niet inbegrepen.

De gidsjes zijn gestoffeerd met mooie foto’s, tekeningen, leuke verhaaltjes die het grote publiek oog doen krijgen voor de natuur aan onze kust.
De toeristische diensten van de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort verzorgen de verkoop van deze 2 uitgaven. Hierbij krijgen ze de steun van de bezoekerscentra “De Doornpanne (Oostduinkerke- Koksijde) en de Nachtegaal (De Panne).
De boekjes zijn eveneens verkrijgbaar in het Frans.

Praktische gegevens

Nederlandse titels:
Strandvondsten van Gravelines tot Nieuwpoort
Bloemen uit de duinen van Gravelines tot Nieuwpoort

Franse titels:
Les laisses de mer de Gravelines à Nieuwpoort
Les fleurs des dunes de Gravelines à Nieuwpoort

Uitgegeven : Nederlandstalige uitgaven in opdracht van de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Franse uitgaven in opdracht van CPIE Flandre Maritime
Realisatie: Provincie West-Vlaanderen en Adeeli-CPIE Flandre Maritime
Formaat: 10x20 cm
Verkoop: Toeristische Diensten van de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort
Prijs: € 2,5

Bron: http://dekust.org/NL/algemeen/nieuws/&act=detail&id=b621439d-a083-4213-b39b-5adc6364f5f9

Terug naar Boeken en Tijdschriften


NIEUWE GEOLOGISCHE KAARTEN VAN WESTELIJKE BELGISCHE KUSTVLAKTE BESCHIKBAAR

De Belgische Geologische Dienst heeft een nieuwe reeks geologische kaarten van de Holocene afzettingen van de westelijke Belgische kustvlakte klaar. Deze polderkaarten kunnen ongetwijfeld een nuttig instrument vormen voor ondermeer de lokatiekeuze van te ontwikkelen infrastructuur, of bij beleidsplannen allerhande. De geologische kaart op schaal 1/25.000 bestaat uit een algemene profieltypenkaart en een bijkaart, die o.a. de diepte weergeeft waar de ondergrond een grotere draagkracht bezit en een paleogeografische reconstructie van het gebied omvat tijdens de laatste 10.000 jaar in relatie tot het stijgend zeeniveau. De kaarten zijn beschikbaar in geplooid en opgerold formaat (24 EUR) of op cd-rom (15 EUR), en dit voor de regio’s De Moeren-Veurne, Lampernisse-Diksmuide, Lo-Langemark, Nieuwpoort-Leke, De Panne-Oostduinkerke en Middelkerke-Oostende. Bestellen kan op: Belgische Geologische Dienst, Kaartenverkoop, Jennerstraat 13, 1000 Brussel of via e-mail: bgd@natuurwetenschappen.be (met vermelding van het nummer van de kaart, aantal exemplaren en gewenst formaat). Meer info: Tel. 02/788 76 00.
 

Terug naar Boeken en Tijdschriften


De Nieuwe “Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels gewest”

Wouter Van Landuyt

De “Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels gewest” is het resultaat van 33 jaar florakartering door vrijwilligers en professionelen. Dit bijna 1000 pagina’s tellende boek kwam er op initiatief van de vereniging Flo.Wer en wordt uitgegeven door de Nationale Plantentuin en het Instituut voor Natuurbehoud. Het project werd echter gerealiseerd in samenwerking met talrijke andere instanties en verenigingen waaronder Natuurpunt, Likona, AMINAL afd. Natuur, het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

In het boek worden ongeveer 1400 soorten besproken. Voor elke soort wordt een kaart weer gegeven met de verspreiding in de periode 1939-1971 en in de periode 1972-2004. Voor 250 soorten wordt een extra kaart voorzien met de verspreiding voor 1939. In de commentaarteksten wordt de standplaats en ecologie, de verspreiding en de trend en populatiegrootte van de soorten besproken.

De ruim 850 pagina’s soortbesprekingen en de verspreidingskaarten vormen de kern van dit boek. Daarnaast geven de inleidende hoofdstukken belangrijke extra informatie over de historiek van het project, de methodiek, de globale veranderingen in de flora, een Rode Lijst en de geografische aspecten van de plantenverspreiding.

Het boek zal ongetwijfeld voor lange tijd het standaardwerk blijven wat betreft verspreiding en abundantie van planten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

‘Technische Fiche’

Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels gewest

Uitgegeven door de Nationale Plantentuin en het Instituut voor Naturbehoud i.s.m. Flo.Wer vzw.
Redactie: Wouter Van Landuyt, Ivan Hoste, Leo Vanhecke, Paul Van den Bremt, Edward Vercruysse en Dirk De Beer.
Ca. 980 pp
Uitvoering: 24,5 x 34 cm, genaaid gebonden
Illustraties: foto’s, verspreidingskaartjes, tabellen en grafieken

Terug naar Boeken en Tijdschriften


Titels biotoopstudies CVN natuurgidsen - regio Brugge

Deze biotoopstudies zijn ter inzage in de bibliotheek van het natuurcentrum Beisbroek Zeeweg 96 Sint Andries/Brugge.

Onderstaande tabel is slechts een selectie (regio Brugge) van alle beschikbare studies. De integrale lijst is op te vragen bij paulwillems1@hotmail.com en is ter inzage in het natuurcentrum.

Naam

jaar

Titel

gemeente

Eggermont Franky

2003

Domein d'Aertryke

Aartrijke

Vancompernolle R

1987

Bulskampveld

Beernem

Carton C

1991

Lippensgoed-Bulskampveld

Beernem

Noe Stephaan

2000

Lippensgoed-Bulskampveld

Beernem

Buekenhoudt Kathleen

2003

Bulskampveld

Beernem

Meeus Vinciane

2003

Bloemendaele Beernem

Beernem

Geilleit Jaak

2003

d'Heye

Bredene

Stroobant Jozef

 

Blutsijde duinen Bredene

Bredene

Gert en Mieke Top Kennes

1977

Rode Dopheidereservaat St. Andries

Brugge

Monbalieu M

1987

Dijk westkant Boudewijnkanaal

Brugge

Durnez Peter

1997

Ryckevelde

Brugge

De Vriese Chantal

2000

Fort Van Beieren

Brugge

Devroye Tine

2000

Vesten van Brugge

Brugge

De Pauw Philip

2000

St. Gerlahschbos Maleveld

Brugge

Heyman Geert

2000

Male

Brugge

Taelmans Danny

2001

Hermitage St.Andries

Brugge

Clinck Ann

2002

Lappersfortbos

Brugge

Coudeville Sabrina

2002

Tillegembos

Brugge

Sissau Nicole

2002

Het Lappersfort

Brugge

Ryckebus Marleen

2003

Brugse vesten

Brugge

Van Craeynest Wouter

 

Domein Waggelwater Het bos een bron van leven

Brugge

Moniek Knuysen

2000

De damse stadswallen, Romboutswerve

Damme

Jonckheere C

2001

Damse vaart (Monnikenredebrug - Siphons)

Damme

De Busscher L

2001

Romboutswervedijk

Damme

Buysse Jo

2002

Oude stadswallen Damme

Damme

Casert Hilde

1997

Park 58

Duinbergen

Verlinde Lieve

2003

Park 58 Duinbergen

Duinbergen

Vandamme Hugo

2003

Park 58

Duinbergen

Rappe Omer

1997

Baai van Heist

Heist

Croes Rita

1997

Kleiputten van Heist

Heist

Rappé K

1999

Baai van Heist

Heist

Lust Kaat

1999

De baai van Heist

Heist

Van Maele P

2001

Baai van Heist

Heist

Remans Karen

2002

De baai van Heist

Heist

Vannieuwenhuyse Mieke

1975

Houthulstbos

Houthulst

Frans Greta

2002

Vrijbos van Houthulst

Houthulst

Ducheyne Magda

 

Bos van Houthulst

Houthulst

D'hondt Kkris

2002

Van het Bremkwartier tot de Moskobossen

Jabbeke

Van Bijlen Yoeri

 

De maskobossen

Jabbeke

Baute K

1991

Koningsbos Knokke

Knokke

Calon Jozef

1997

De oude Hazegraspoler Knokke

Knokke

Degraeve Katelijn

1999

De vallei van de Knokbeek

Knokke

Bonte Jozef

1999

Het kappelingenbos Knokke

Knokke

Tassignon Jean

1999

De biotopen van het Zwin

Knokke

Martens Marie Jose

2003

Zwinbosjes Knokke Heist

Knokke

Delatere M

?

Hazegrasduinen

Knokke

Beyne Erik

 

Koningsbos Knokke

Knokke

Delatere M

 

Hazegrasduinen

Knokke

Geloen Andre

 

Het Zwin

Knokke

Devisscher W

1987

Kasteelpark Loppem

Loppem

Van Poucke Ann

2000

Park van Loppem

Loppem

Lierman Patricia

2003

Park van Loppem

Loppem

Onghenae G

2001

Indrukken uit een eerste jaar in het bos (Maldegem)

Maldegem

Germonprez Tom

1990

De schapenweide Middelkerke

Middelkerke

Di Marcantio Marissa

1998

De warandeduinen

Middelkerke

Van Brabant Katrien

2002

Warandeduinen Middelkerke

Middelkerke

Verwaest Toon

 

De warandeduinen

Middelkerke

Alex Van Thournout

1997

Oosterstaketsel Oostende

Oostende

Werbrouck Rita

1998

Het Leopoldpark Oostende

Oostende

Defever Marnick

2002

Zandvoordebos

Oostende

Behiels Geert

 

De Oostendse oosteroever

Oostende

Ameloot Joeri

 

De grote Keignaert

Oostende

De Ryck Nadine

 

Maria Hendrikapark Oostende

Oostende

Vandercruysen Rene

 

Historische polders en krekengebied Oostende

Oostende

Vandevelde Hannelore

 

Maria Hendrikapark Oostende

Oostende

De Kievit Eric

 

Maria Hendrikapark Oostende

Oostende

Sap Hendrik

2001

Krinkeldijk

Oostkerke

Verbeke Martin

2002

De Oostkerkse polders

Oostkerke

Dumarey Jackie

1997

De hoge dijken

Roksem

Konick Agata

2002

Hoge dijken Oudenburg

Roksem

Meeuwissen Norbert

2003

Hoge dijken Roksem

Roksem

Sevenant Dorine

 

De hoge dijken

Roksem

Ossieur Jeannine

 

De hoge dijken

Roksem

Van Praet Gabriel

 

De hoge dijken

Roksem

Meurisse Norbert

 

De hoge dijken Roksem

Roksem

Boden S. en Hugo

2003

Zorgvliet

Ruddervoorde

Everaert Dirk

2002

Elisabeth ziekenhuis Sijsele

Sijsele

Hedebouw Y

1986

Gewone wegberm in Snellegem

Snellegem

Watthy Peter

2002

Groenhove Bos

Torhout

Lescouhier Frank

2002

Wijnendale Bos

Torhout

De Beukelaer Ilse

1997

Uitkerkse Polders

Uitkerke

Ryheul Siegfried

1985

Kastanjedreef Veldegem

Veldegem

Surmont Greta

1999

Vloethemveld

Zedelgem

Launoy Jacky

2002

COC Oosthoek

 

Laforce Kristof

 

Golfbreker aan Westerstaketsel

 

Terug naar Boeken en Tijdschriften