DE VOGELWERKGROEP VAN NATUURPUNT NOORD-WEST-VLAANDEREN.


Terug naar de
startpagina

Vanaf 01 januari 2008 kun je lid worden van de Vogelwerkgroep Mergus door overschrijving van 10 euro op rknr. 380-0084815-11 van Mergus, p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge. Deze 10 euro moet ons toelaten de stijgende beheerskosten van de website op te vangen alsook de kosten van de organisatie van de aktiviteiten en projecten. In ruil bieden we jullie een grotere toegankelijkheid tot de site, eerste kans tot inschrijving bij weekends en reizen en gratis alle wetenschappelijke publicaties - of in pdf file of gedrukt.

Voor recente vogelinfo bezoek de website: www.mergus.be

Volgende personen behoren tot de bestuurs- en coördinatiekern. Twee belangrijke bestuursfuncties zijn nog vacant: secretaris en redactie. Een projectsfunctie: Bijzondere broedvogels en nog enkele contactpersonen met naburige Natuurpuntafdelingen. Interesse: neem contact op met Frank 050/33.96 09.

 

Voorzitter: Frank De Scheemaeker Ronselarestraat 105, 8380 Brugge

Tel: 050/33 96 09 E mail: frank@mergus.be

Penningmeester:Nicholas Endriatis Pastoriestraat 174, 8200 Brugge

Tel 050/38 41 44
E mail: nicholas@descheemaker.be

Project-monitoringsverantwoordelijke

HVP tellingen: Raymond Deman Pannenstraat 298/12, 8301 Heist aan Zee

Tel: 050/51.93.33 
Email:raydeman@tiscalinet.be

Overwinterende stootvogels: Nicholas Endriatis: gegevens: zie bovenaan

Weidevogelproject: Jef Van de Water: Collard Mansionstraat 4, 8000 Brugge

Tel: 050/33.12.53
E mail: jefvandewater@pi.be

Aalscholverslaapplaatstellingen: Wim Jans, Lange Vesting 101, 8000 Brugge

Tel.: 050/31.69.65  E mail: Jans-Pillen@village.uunet.be

Kerkuilenproject: Rik Van de Kerchove ‘t Leitje 6, 8310 Brugge

Tel.: 050/35.40.44

Najaarstrektellingen: Marc Van de Walle Kragenhoek 45, 8300 Knokke

Tel.050/61.14 29 E mail: marc.vandewalle19@yucom.be

Samen met Johan Debuck Weibroekstraat 26, 8301 Heist-aan-zee

Tel. 050/51 58 97 E mail: buk@pandora.be

Broedvogelatlas + watervogeltellingen: Frank De Scheemaeker, zie bovenaan

Fenologie: Paul D’hoore Leliestraat 12, 8310 Assebroek

Tel.: 050/38 77 89

Honkerproject: Egon Niesen Kasteeldreef 12, 8730 Beernem

Tel.: 050/78.96.13

Samen met Paul Maertens Baron Ruzettelaan 373, 8310 Brugge

Tel.: 050/35.77.82 E mail: maertensp@belgacom.net

Bijzondere broedvogels: voorlopig vakant: tijdelijk door Frank De Scheemaeker

Slechtvalkenproject: Guido Orbie Rietlaan 33, 8200 Brugge

Tel 050/39.60.92 E mail: guido.orbie@skynet.be

Contactpersonen met plaatselijke Natuurpuntafdelingen

Brugge: Frank De Scheemaeker: gegevens zie boven

Damme: Rudy Deplae, Schijfstraat 90, 8310 Brugge

Tel. 050/37.50.73 E mail: rudy.deplae@skynet.be

Blankenberge (Uitkerke): Marc Peeters Consciencestraat 37, 8370 Blankenberge

Tel. 050/42.81.06 E mail: marc.peeters@vlm.be

Knokke: (voorlopig ) Rudi Vantorre Zomerpad 10, 8301 Heist- aan - Zee

Tel. 050/51.44.14 E mail: rudi.vantorre@pandora.be

Voor de andere natuurpuntafdelingen zoeken we voor het ogenblik kandidaten!

Frank De Scheemaeker, Ronselarestraat 105, 8380 Brugge 050/33.96.09

Terug naar de
startpagina