TCV voor Nederland

Hieronder vind je enige informatie over hoe de tarieven in het internationale verkeer worden berekend. Deze informatie is vooralsnog niet op officiële gegevens gebaseerd omdat het in de praktijk moeilijk blijkt te zijn om van de NS het TCV voor Nederland te krijgen, hoewel dit volgens het CIV (artikel 5, paragraaf 4) in Nederland gepubliceerd dient te zijn. Voorlopig gaat het hier dus om proefondervindelijk verkregen gegevens, zonder enige garantie van correctheid of volledigheid. De prijzen zijn opgevraagd m.b.v.:

Berekenen van tarieven

Om de TCV-prijs te weten voor een Nederlands traject, heb je de tariefafstand nodig. Na bepaling van de tariefafstand kun je de prijs opzoeken in de TCV-tabel. In het echte TCV kun je de afstand aflezen uit een grote tabel met aan de ene kant de stations en aan de andere kant de grenspunten. Een dergelijke tabel is in Excel-formaat te vinden bij de MÁV. De tariefafstand kan ook op de volgende manier benaderd worden:

Van het laatste station voor de grens geldt de volgende tariefafstand tot het grenspunt; deze afstanden komen ongeveer overeen met de werkelijke afstand:

De totale tariefafstand tot de grens bereken je als volgt:

Over de opgezochte prijs kan korting worden berekend. Na aftrek van de korting wordt meestal op 10 of 20 cent afgerond, afhankelijk van bij welke maatschappij je je kaartje koopt.

Algemene opmerkingen:

In tegenstelling tot het binnenlands tarief worden niet alle afstanden via de kortste route berekend. Er geldt vaak een extra bijtelling en een enkele keer een iets te korte afstand.

Opmerkingen per grensovergang:


Al deze gegevens zijn onder voorbehoud!

De laatste wijziging van deze pagina was op 16 oktober 2005.


Rian van der Borgt - rvdborgt@evonet.be